x

  Zásady osobních údajů

  POPAI Central Europe, středoevropská pobočka světové asociace POPAI, se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

  Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se služeb POPAI CE service, s.r.o. a k tomu využíváme jednoduchou formu těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

  Přečtěte si prosím pečlivě tento text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě internetové stánky www.popai.cz, přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách.

  Udělujete souhlas neziskové organizaci POPAI CE service, s.r.o., se sídlem Pod Lesem 132, 500 11 Hradec Králové, aby zpracovávala Vaše celé jméno, e-mailovou adresu a případně Vaše telefonní číslo,  pracovní pozici a název společnosti, kde pracujete.

  E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zaslání obchodního a informačního sdělení v oblasti marketingu pro  výrobce a dodavatele komunikačních prostředků v in - store, digitálních médií, zadavatele reklamy, reklamní agentury a zástupce maloobchodu. Zasílání se týká informací o novinkách v oboru, vzdělávání, realizování průzkumů, organizaci odborných akcí a diskuzních setkání, budování dobrých vztahů v in-store marketingové komunikaci, podpoře kultury a další rozvoje oboru marketing at-retail.

  Vaše údaje používá organizace POPAI CE service, s.r.o.  k tomu, aby Vám poskytla výše zmíněné služby.

  Údaje o vás budeme shromažďovat a zpracovávat za účelem poskytování odborných informací z oblasti marketingu, dále v související vzdělávací činnosti, při organizaci odborných setkání a diskuzí a za účelem realizace průzkumů v daném oboru. Některé z  informací o Vás nám můžete poskytnout například vyplněním formuláře na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak.

  Souhlas udělujete na zpracování po vámi zvolenou dobu, pokud tuto dobu neprodloužíte. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, které jsou vedeny pod těmito Zásadami nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Po odvolání souhlasu dojde k zastavení zasílání informačního i obchodního sdělení.

  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Poskytovatel softwaru PC Solution s.r.o., eStudio
  2.  Poskytovatel nástroje Google formuláře
  3.  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době organizace  POPAI CE service, s.r.o. nevyužívá

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

  V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  POPAI CE service, s.r.o.
  Pod Lesem 132
  500 11 Hradec Králové

  e-mail: popai@popai.cz
  IČ: 27555844
  DIČ: CZ27555844

  C 25845 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

   

  POPAI CE service, s.r.o.
  Pod Lesem 132
  500 11  Hradec Králové