x

Hvězdná brána / Přihláška do soutěže

Exponát

Údaje pro fakturaci a sdělování organizačních informací (tyto údaje nebudou zveřejněny)

Údaje, které budou zveřejněny v katalogu soutěže

Fotografie exponátu

Maximální velikost jedné fotografie je 2 MB. Můžete nahrát celkem 4 fotografie.

Video exponátu

Přihlášku je možné dále doplnit videem s prezentací soutěžního předmětu ve formátu vhodném pro YouTube v maximální délce trvání 2 minuty (maximální velikost souboru 200 MB), a to buď formou odkazu, nebo zasláním přes www.uschovna.cz či jiný podobný server na adresu popai@popai.cz.

Fotografie a video soutěžního předmětu nesmí obsahovat logo přihlašovatele.

 
POPAI CE service, s.r.o.
Pod Lesem 132
500 11  Hradec Králové